Black Twinkle Hobo Bag

450.000₫

Product code: LDV-TWKLHBBG

PRODUCT DESCRIPTION

Twinkle Hobo Bag phối màu Black Gold

+Kích thước sản phẩm: 40x30x12 cm.

+Chi tiết Twinkle được thêu trực tiếp trên bề mặt vải.

+Sản phẩm bao gồm: túi Twinkle Habo Bag, bộ LDV Decorations, thẻ thương hiệu LDV Tags, hộp giấy LDV Box, giấy thơm và giấy lót hút ẩm.

SHOPPING CART

BACK